Reklamační řád

Informace o podmínkách a způsobu reklamace našich produktů

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉ DOPRAVOU

Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilku nepřebírejte a následně nás o této skutečnosti informujte na info@activacek.cz. Zásilku vám obratem zašleme znovu a reklamaci s dopravcem vyřešíme.

Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky dopravou poškozen, musíte reklamaci uplatnit vy sami, a to do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky přímo u dopravce.

  • Česká pošta - reklamaci můžete uplatnit na jakékoliv pobočce České pošty. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení - více na reklamace České pošty.
  • DPD - je potřeba sepsat na jejich stránkách Zápis o škodě

 

REKLAMACE CHYBĚJÍCÍHO NEBO VADNÉHO ZBOŽÍ

V případně, že nějaké zboží chybí, ikdyž je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, nebo vykazuje vadu, která nebyla způsobená přepravou, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí. Vyřízení reklamace urychlíte použitím našeho reklamačního formuláře nebo zasláním zprávy na náš e-mail reklamace@activacek.cz.

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:

  • kupní doklad (faktura)
  • popis závady, kontakt na vaši osobu

Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Výrobek nám zašlete k reklamaci bez zbytečných odkladů poté, co se vada projeví. Reklamace výrobků, které byly používány i po vzniku vady, nebo u kterých došlo k neodborné opravě, nebude uznána. Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti ACTIVA.
 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNÍ

Do 14 dnů ode dne dodání zboží máte právo od smlouvy odstoupit.

V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti ACTIVA (s písemným vyjádřením, že odstupujete od smlouvy v rámci 14 dní) nebo nám musíte toto své rozhodnutí sdělit písemně e-mailem na adresu info@activacek.cz, či prostřednictvím internetového formuláře „Formulář odstoupení od smlouvy“, který je uveřejněn na webových stránkách.

Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:

ACTIVA spol. s r.o.
e-shop Activáček
Veselská 686, 199 00 Praha 9

Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu, a nesmí jevit známky používání.

Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

ACTIVA nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti ACTIVA.

 

nahoru