Reklamační řád maloobchod

Informace o podmínkách a způsobu reklamace našich produktů

 

Při převzetí zboží si, prosím, pečlivě zkontrolujte kartonáž a zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případně, že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, nebo vykazuje vadu, která nebyla způsobená přepravou, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí.


Pro zákazníky z ČR:

Reklamaci zboží urychlíte použitím našeho reklamačního formuláře, reklamaci dodávky zboží zasílejte na e-mail mo.B2B@activa.cz.

Pro zákazníky ze SR:

Reklamaci zboží i dodávky zboží urychlíte zasláním na e-mail maloobchod@activa.sk.


Neposílejte nám, prosíme, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:

  • kupní doklad (faktura), případně číslo dodacího listu
  • záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
  • popis závady, kontakt na vaši osobu

Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Výrobek nám zašlete k reklamaci bez zbytečných odkladů poté, co se vada projeví. Reklamace výrobků, které byly používány i po vzniku vady, nebo u kterých došlo k neodborné opravě, nebude uznána.

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách maloobchod, resp. ve Všeobecných obchodných podmienkach maloobchod.
 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO ZÁKAZNÍKY ČR

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy pouze v konkrétních případech vyjmenovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách maloobchod. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v aktuálních tištěných nabídkách nebo na stránkách www.activacek.cz, v sekci pro maloobchodníky. Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO ZÁKAZNÍKY SR

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy pouze v konkrétních případech vyjmenovaných ve Všeobecných obchodných podmienach maloobchod. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v aktuálních tištěných nabídkách nebo na stránkách www.activacek.cz, v sekci pro maloobchodníky. Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost ACTIVA je oprávněna do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 14 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

nahoru